• ตลาดดิจิตอล
  • ซื้อขายง่าย
  • บิดง่าย
  • ค้นหาได้ไว

แพล็ตฟอร์มประมูลพระเครื่อง

“ปูชิดา” คือ

“ปูชิดา” เป็นแพล็ตฟอร์มใหม่ที่จะพัฒนาวงการพระเครื่องให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มต้นจากระบบประมูลพระเครื่องที่ใช้ลักษณะการประมูลแบบสากล เน้นการใช้งานที่สะดวกและจะมีฟังก์ชั่นหลากหลายโดยใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิกทุกท่านที่นำพระเครื่องมาประมูลและจะมีฟังก์ชั่นใหม่ๆ ให้สมาชิกได้ใช้กันอย่างต่อเนื่อง

ประเภทผู้ใช้งาน

ผู้เปิดประมูล

สมาชิกสามารถตั้งเปิดห้องประมูลพระเครื่องของตนให้ผู้ใช้งานท่านอื่นเข้ามาประมูลพระเครื่องที่ลงประกาศไว้ได้

ผู้ประมูล

สมาชิกสามารถเลือกเข้าไปมีส่วนรวมในห้องประมูลที่ผู้ใช้งานท่านอื่นเปิดห้องประมูลไว้ได้

ฟังก์ชั่น (s)

ค้นหา

พิมพ์ค้นหาพระเครื่องที่คุณต้องการในตลาด ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค้นหาพระเครื่องที่สนใจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

บิดราคา

บิดประมูลราคาเพื่อให้ได้ครอบครองพระเครื่องที่ศรัทธาหรือชื่นชอบ

ข้อมูลล่าสุด

พระเครื่องมีการลงอัพเดทใหม่ทุกวันเพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้ใช้งานทุกท่าน

การเปิดห้องประมูล

สามารถเปิดห้องประมูลพระเครื่องได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

แสดงสถานะการบิด

อัพเดทแสดงสถานะการประมูลให้ผู้ใช้งานได้รับรู้แบบทันทีรวดเร็วทันใจ

รีวิวจากผู้ใช้งาน