ประกาศวันที่ 1 มกราคม 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปูชิดา ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนนำไปใช้งาน โดยรายละเอียดที่เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานมีดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores impedit perferendis suscipit eaque, iste dolor cupiditate blanditiis ratione.
ข้อมูลที่อัพโหลด
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores impedit perferendis suscipit eaque, iste dolor cupiditate blanditiis ratione.
ข้อมูลการสนทนา
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores impedit perferendis suscipit eaque, iste dolor cupiditate blanditiis ratione.
ประวัติการใช้งาน
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores impedit perferendis suscipit eaque, iste dolor cupiditate blanditiis ratione.
การพิสูจน์ตัวตน (KYC)
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores impedit perferendis suscipit eaque, iste dolor cupiditate blanditiis ratione.
ข้อมูลเพื่อการตลาด
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores impedit perferendis suscipit eaque, iste dolor cupiditate blanditiis ratione.

เราใส่ใจคุณภาพการให้บริการ

เรา ใส่ใจเรื่องคุณภาพการให้บริการ และ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้หรือเปิดเผย หากไม่ได้รับความยินยอม เรายังให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เพื่อความคุ้มครองสูงสุดของผู้ใช้งาน
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่