ข้อตกลงการใช้งาน

เว็บไซต์Puchida.com ให้คุณค่ากับความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบอกทางเลือกของท่านและการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านให้กับเราการใช้บริการของเราอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน (ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเราเก็บรวบรวมอย่างไร” ด้านล่างนี้)บนบริการของเราทั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้ดำเนินการอย่างไรและท่านจะสามารถควบคุมได้อย่างไรดังนั้นขอให้ท่านกรุณาอ่านนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ส่งผลกระทบต่อท่าน ท่านจะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบอย่างชัดเจนบนหน้าบริการหรือส่งอีเมลให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

ในการให้บริการของเรา เราได้เก็บรวบรวม เก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

“ข้อมูล” ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ข้อมูลหรือการรวมกันของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับท่านและสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรสและข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลที่ท่านใช้กับบริการของเรารวมถึงข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ท่านจัดส่งให้แก่บุคคลอื่นๆผ่านทางบริการของเราและข้อมูลที่ท่านเก็บรักษาโดยใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้บริการของเราที่ได้จัดส่งให้แก่เรา เช่นข้อมูลที่ระบุในกระทู้ที่มีการตั้งและการติดต่อสื่อสารกับท่านและผู้อื่นที่ใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการที่ท่านใช้บริการของเรา เช่นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่บางแห่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการและข้อมูลสาธารณะ

2. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการของเราแก่ท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต คลังข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
 • เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจให้ดีว่าท่านเข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของเรารวมถึงการดำเนินการตามความประสงค์และความชื่นชอบของผู้ใช้งาน
 • เพื่อช่วยเราพัฒนาบริการใหม่ๆและปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้วหรือเกี่ยวข้องกับบริการของเราเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือบริหารการปรับปรุงซอฟต์แวร์
 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมในการสำรวจและกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Puchida.com จัดเก็บ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น cookies ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อสมาชิก(ชื่อ login) อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิกโดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตนแต่ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ผู้สมัครสมาชิกได้ใช้ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ Social Mediaยกเว้นแต่อีเมลที่ใช้ในการเชื่อมต่อบัญชี
 • ข้อมูลของผู้แจ้งลบห้องประมูล เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลาที่แจ้งลบ จัดเก็บเพื่อจัดทำรายงานการแจ้งลบ
 • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลการตั้งห้องประมูล เคาะราคาประมูล เสนอราคา ข้อมูลห้องการพูดคุยระหว่างเจ้าของและผู้ประมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและตอบสนองบริการที่ดีแก่ผู้ใช้งานในภายภาคหน้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเพื่อร่วมประมูลหรือเสนอราคากับ Puchida.com เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลจะถูกเก็บเพื่อใช้ในการติดต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประมูลหรือเสนอราคา

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีการวางโครงสร้างทั้งทางกายภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเพื่อใช้ข้อมูลที่เราเก็บมาได้อย่างถูกต้องการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลที่เราได้มาหรือจัดเก็บไว้ทั้งนี้ขอให้ท่านโปรดรับทราบด้วยว่าไม่ว่าเราจะใช้ความพยายามในการดำเนินการเพียงใด แต่ยังไม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้100% ตลอดเวลาโดยที่ระบบและเครือข่ายในการสื่อสารของเราซึ่งเชื่อมต่อท่านในการเข้าถึงบริการของเราอาจเกิดกรณีที่มีการละเมิดมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยและมีความผิดพลาดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา

5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล Puchida.com

เราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นไปตามระยะเวลาการเก็บรักษาและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของเราท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำนวณเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างเราคำนวณระยะเวลาการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
 • เมื่อท่าน(หรือบุคคลอื่นที่ให้ท่านเข้าถึงบริการของเรา) หยุดการใช้บริการของเรา
 • ระยะเวลาตามสมควรในการจัดเก็บที่แสดงให้เห็นว่าเราได้ทำตามหน้าที่และข้อตกลงต่างๆ
 • ภายในระยะเวลาที่จำกัดที่อาจมีข้อเรียกร้องเกิดขึ้น
 • ภายในระยะเวลาการเก็บรักษาที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือได้รับการแนะนำจากผู้ควบคุม ผู้ออกกฎเกณฑ์ เจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรรัฐ
 • หรือความจำแป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อการให้บริการใดๆ แก่ท่าน

6. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ deactivate โดยภายใน 30 วันถ้าไม่มีการเข้าสู่ระบบจะทำการลบข้อมูลโดยสมบูรณ์ สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้

 • ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า Profile ของตนเองได้อีก
 • ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสนทนาส่วนตัวของตนได้อีก โดยที่คู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งจะยังคงสามารถเข้าถึงหน้าสนทนาที่ได้เคยสนทนาค้างไว้ได้ตามปกติ
 • ระยะเวลาตามสมควรในการจัดเก็บที่แสดงให้เห็นว่าเราได้ทำตามหน้าที่และข้อตกลงต่างๆ
 • ห้องประมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้เคยตั้งหรือเคาะราคาไว้จะถูกลบออกหลังจากการ deactivate เมื่อพ้น 30 วัน
 • ผู้เข้าใช้บริการ reactivate สถานะสมาชิกได้ภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงหน้า Profile และหน้าสนทนาส่วนตัวของตนได้ตามปกติ
 • การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่สามารถถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หรือการประมวลผลข้อมูลจากอัลกอลิทึมที่ได้จัดเก็บไปก่อนมีการแจ้งถอนความยินยอมได้อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผลให้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลซึ่งถอนความยินยอมไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้อีก

7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล Puchida.com

ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Puchida.comมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 • กับบริษัทในเครือ Puchida.com เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที
 • กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการแก่ Puchida.com เช่น Analytics โดย Puchida.comอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Puchida.comซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภท ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติ ส่งโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานเป็นต้น
 • กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8. ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (cookies)

ได้โดยต้องนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ Puchida.com เช่น computer notebook, tablet หรือโทรศัพท์มือถือ มาที่สำนักงานใหญ่เว็บไซต์ Puchida.com เพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล โดยนำหลักฐานมายืนยันดังนี้

 • บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
 • อีเมลที่ได้ใช้ลงทะเบียน
 • ชื่อนามแฝง
 • รหัสผ่านนามแฝง
 • ติดต่อมาที่สำนักงานใหญ่เว็บไซต์ Puchida.com เพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลกับทางเรา

ช่องทางการติดต่อเรา

9 66 ถนนรัชดาพิเษก, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900